Denna artikel är första delen av en kommande artikelserie som handlar om införandet av vaccinationsintyg i Sverige.

På uppdrag av Regeringen ska Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt E-hälsomyndigheten ta fram en digitalinfrastruktur för vaccinationspass och verifiering av dessa med en planerad lansering redan 1 juni 2021. Regeringen menar att ett sådant intyg kan komma att krävas av vissa länder vid inresa eller vid exempelvis kultur- och idrottsevenemang.

Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman menar att med ett digitalt vaccinationsintyg blir det snabbt och enkelt att uppvisa genomförd vaccination. Men vad säger egentligen den svenska lagstiftningen? Är det överhuvudtaget möjligt att av befolkningen kräva ett vaccinationsintyg?  Ett krav på vaccinationsintyg menar vidtecknad är att likställa med tvångsvaccinering.

Det har sedan länge funnits ett nationellt vaccinationsregister i Sverige som innebär att vaccinationer mot utvalda sjukdomar skall registreras. Det gula papperskortet som intygar genomförd vaccination för gula febern är allmänt känt. Det är ett intyg som man har rätt att begära ut, emellertid ställs inga krav på att kunna visa upp det. I lagen om register över nationella vaccinationsprogram m.m finns bestämmelser om vilka vaccinationer som skall registreras. Lagen omfattar däremot inga bestämmelserom tvångsvaccinationer.

Vid en närmare granskning av svensk lagstiftning samt internationella konventioner kan det konstateras att tvångsvaccination står i direkt strid mot dessa. En individs hälsa får dessutom inte åsidosättas på grund av samhällets intressen.

Vidare menar jag att ett vaccinationspass står i direkt strid mot offentlighets- och sekretesslagen. Där framgår att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den lider men.

Utifrån ett juridiskt perspektiv kan det dessutom initialt konstateras att ett krav på vaccinationspass står i direkt strid mot våra mest grundläggande fri- och rättigheter, såsom vår mötesfrihet och rörelsefrihet.

Författare:
Venessa Simonovski, Paralegal