Arbete med framtagandet och digitaliseringen av vaccinationsintyget fortsätter. Den 14 april 2020 enades EU-länderna om att införa ett gemensamt vaccinationsintyg för att öppna upp för resande inför sommarens turistsäsong. Regeringen har haft ambitionen att Sverige ska ha ett digitalt vaccinationsintyg på plats den 1juni. Det intyg som nu ska införas inom EU, som går under namnet Digitalt grönt certifikat, omfattar mer information än bara vaccination och innehåller även uppgifter om negativt covid-19 test och intyg som visar att man har haft covid-19 men tillfrisknat. EU-intyget ska börja användas den 26 juni.