EU-kommissionen har enats om vaccinationsintyg och lanseringen beräknas till den 26 juni 2021. Samtidigt har EU-parlamentet ställt krav på att såväl nationella som internationella restriktioner ska slopas, exempelvis att krav på resenärer som nödgas gå i karantän vid inresa till ett annat EU-land. Moderaternas EU-parlamentariker menar att syftet med intyget försvinner om 27 olika länder har 27 olika lösningar.Vaccinationsintygets innehåll är nu fastställt och kommer bestå av uppgifter om information om varje individs vaccinering, eventuella antikroppar och tidigare bekräftad covidinfektion.

För vissa är införandet av vaccinationsintyg ett positivt beslut. För andra ett orättvist verktyg som delar upp befolkningen i två samhällsgrupper, å ena sidan dem som får sin rörelsefrihet tillbaka å andra sidan dem som blir kvar i lockdown.

Allmänheten har kunnat läsa mycket om infrastrukturen kring vaccinationsintyg emellertid är den juridiska aspekten inte särskilt omtalad. Europarådet varnar för diskriminering. Samtidigt jobbar EU-kommissionen mot ett lanseringsdatum för vaccinationsintygen. Kritiker hänvisar ofta till Europarådet som, vid sidan avEU-kommissionen, jobbar för att värna om rättsstatens principer och dem mänskliga rättigheter i Europa.  

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har inte prövat frågan om ett införande skulle strida mot diskrimineringsgrunderna. ClasLundstedt, pressansvarig vid DO, förklarar dock att frågan troligen skulle behöva bedömas utifrån förbudet mot ”indirekt diskriminering” om kravet särskilt skulle komma att missgynna personer med koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, trosuppfattning eller funktionsnedsättning). Däremot kan särbehandling i vissa situationer vara tillåtet om det finns ”berättigat syfte” och om medlen anses ”lämpliga och nödvändiga”.

För att undvika diskrimineringsargumentet har EU-kommissionen varit noga med att inte själva tala om ”vaccinationspass”, utan kallar det ”gröna bevis” och pekar på att det även ska inkludera bevis på negativt covid-test och genomgången infektion. På så vis menar EU-kommissionen att det kan vara en ’’gränsöppnare’’ för alla, inte bara de vaccinerade.

Författare: Venessa Simonovski