I början på februari 2021 presenterade Moderaterna ett nytt lagförslag om att höja lönekravet för arbetstillstånd. Ett förslag som skulle innebära en höjning på mer än det dubbla, närmare 32 000 kronor vilket är över medianlönen i Sverige. Utöver ökat lönekrav vill Moderaterna även slopa möjligheten till spårbyte vilket innebär att den som får avslag på en asylansökan inte längre istället kan söka arbetstillstånd. Moderaterna menar att en sammanslagning av asylsystemet och arbetsmarknaden kan utnyttjas av oseriösa aktörer och individer.

Moderaternas nya förslag kan anses motstridigt till deras ledande arbete med införandet av reformen 2008 då kraven för arbetskraftsinvandring sänktes. Nu har partiet delvis bytt fot och vill alltså strama åt systemet rejält.

Moderaterna anser vidare att arbetskraftsinvandring för lågkvalificerade yrken i princip omöjliggörs i och med de hårdare reglerna, om de går igenom och motiverar förslagen med bland annat att “Den arbetskraft som finns i Sverige måste, så långt det är möjligt, användas för att ta jobben här.” Vi på Wyz har diskuterat ämnet och menar att dessa lågavlönade jobb finns, har alltid funnits och kommer framledes att finnas i Sverige oaktat arbetskraftsinvandringen. Det finns inga hinder för svenskar att söka dessa lågavlönade jobb. Vi menar även att om möjligheten till spårbyte slopas äventyras det som för många har skapat möjligheten att återförenas med sin familj. Det skulle dessutom äventyra möjligheterna för dem som vill bidra till samhället.

Än har Moderaterna inte fått igenom sitt lagförslag och det återstår att se vad utfallet blir. Wyz kommer följa utvecklingen och uppdatera artikeln vid förändringar.