NFT-Non-fungible token

- Ett sätt att äga det digitala originalet


En Non-fungible token (NFT) är en unik metod för att identifiera, tilldela och bevisa ägandet av digitala varor. För att få bättre förståelse för metoden är det bra att ha kunskap om blockchain-teknologin. Nedan följer en övergripande beskrivning av den teknologin följt av vad en Non-fungible token är och hur det fungerar.


Vad är Blockchain Technology?

Blockchain-teknologi är en distribuerad databas med öppen källkod, där transaktioner och tillgångar lagras oföränderligt, det vill säga de kan inte ändras eller tas bort.

Blockchains drivs av e nätverk av de-centraliserade datorer runt om i världen, som var och en når konsensus om matematisk verifiering av transaktioner. Transaktioner bekräftas med hjälp av data från den tidigare giltiga transaktionen, innan de sedan placeras i ett block. När ett block är fullt av transaktioner läggs det till i databasen med en transparent historik av transaktioner som går tillbaka till s.k ''Genesis block''', dvs. den huvudsakliga databasen.


Vad är NFT?

NFT står för "Non-fungible token" och är en unik metod för att identifiera, tilldela och bevisa ägandet av digitala föremål såsom konstverk, musik eller videor men även för fysiska föremål såsom fastigheter.

NFT kan betraktas som moderna samlarföremål. De köps och säljs online och representerar ett digitalt bevis på äganderätten till en viss vara. NFT:er registreras säkert på en blockchain vilket motsvarar den teknik som används inom kryptovalutor, tekniken säkerställer således att tillgången är unik vilket föranleder det svårt att ändra eller förfalska NFT:er.

Förenklat kan man säga att fungible token kan bytas med varandra eftersom deras värde inte är kopplat till deras unika karaktär. Du kan till exempel byta en 20 kr-sedel mot en annan 20 kr-sedel, och du har fortfarande 20 kr även om din nya sedel har ett annat serienummer.

Non-fungible token är inte utbytbara. Med NFTs har varje token unika egenskaper och är inte värd samma summa som andra liknande tokens. För att jämföra det med traditionell konstsamling finns det oändliga kopior av Mona Lisa men det finns bara ett original. NFT-tekniken hjälper till att tilldela äganderätten till originalet.

NFT:er är "one-of-a-kind'' tillgångar i den digitala världen som kan köpas och säljas som vilken annan egendom helst, men som inte har någon egen påtaglig form. De digitala tokens kan ses som ägandecertifikat för virtuella eller fysiska tillgångar.

Av: Venessa Simonovski