NFT-Non-fungible token (del 2)

-Ett sätt att äga det digitala originalet

Hur fungerar NFT?

Många NFT:er skapas och lagras på olika blockchain nätverk. Eftersom vem som helst kan granska blockchain nätverket kan NFT-ägandet enkelt verifieras och spåras, medan personen eller enheten som äger token kan förbli ett fiktivt namn.

Olika typer av digitala varor kan "tokeniseras", såsom konstverk, föremål i ett spel och stillbilder eller video från en livesändning - NBA Top Shots är en av de största NFT-marknadsplatserna. Medan NFT som förmedlar ägande läggs till blockchain nätverket, spelar filstorleken på det digitala föremålet ingen roll eftersom det förblir separat på blockchain nätverket.

Beroende på NFT kanske upphovsrätten eller licensrättigheterna inte följer med köpet. På samma sätt som att köpa ett tryck i begränsadupplaga ger dig inte nödvändigtvis exklusiva rättigheter till bilden. När den underliggande tekniken och konceptet utvecklas kan NFT:er ha många potentiella tillämpningar som går bortom konstvärlden. Till exempel kan en skola utfärda en NFT tillstudenter som har tagit en examen och låta arbetsgivare enkelt verifiera en sökandes utbildning eller så kan en plats använda NFTs för att sälja och spåra evenemangsbiljetter, vilket potentiellt kan minska på bedrägerier vid återförsäljning.


Hur man köper en NFT?


Du kan köpa, sälja, handla och skapa NFT på online börser eller marknadsplatser. Skaparen eller nuvarande ägare kan välja ett specifikt pris. Eller så kan det bli en auktion och du måste då buda på NFT. Tips på olika marknadsplatser:

● Foundation: En community kurerad marknadsplats som kräver att kreatörer bjuds in av andra kreatörer som redan är en del av plattformen.

● Nifty Gateway: En konstfokuserad marknadsplats som arbetar med stora varumärken, idrottare och kreatörer.

● OpenSea: En av de första och största marknadsplatserna där du kan hitta NFT:er för ett brett utbud av samlarföremål.

● Rarible: Erbjuder en rad NFT:er med mycket konst.

● SuperRare: En marknadsplats som fokuserar på att kurera och erbjuda digital konst.

Registreringsprocessen kan varieraberoende på marknadsplats. I allmänhet kommer du att köpa NFT:er med en kryptovaluta även om priset också kan anges i dollar. Beroende på marknadsplats kan det finnas olika avgifter kopplade till varje transaktion. Som med kryptovaluta, sker en registrering av vem som äger vad och som sedan lagras i en delad databas -blockchain. Dokumenten kan inte förfalskas eftersom databasen underhålls av tusentals datorer runtom i världen. NFT:er kan också innehålla ‘’smart contracts’’ som exempelvis kan ge artisten en minskning av eventuell framtida försäljning av token.

'Smart contracts' är digitala kontrakt som lagras i en blockchain som utfärdas automatiskt när förutbestämda villkor uppfylls.

Vad är skillnaden mellan NFT och kryptovaluta?

NFT:er och kryptovalutor förlitar sig på samma underliggande blockchain-teknik. NFT-marknadsplatser kan också kräva att folk köper NFT med en kryptovaluta. Däremot skapas och används kryptovalutor och NFT för olika ändamål .Kryptovalutor syftar till att fungera som valutor genom att antingen lagra värde eller låta dig köpa eller sälja varor. Kryptovaluta-tokens är fungible tokens, NFTs skapar unika tokens som kan visa ägande och förmedlarättigheter över digitala varor. En icke-fungibel token (NFT) är en unik digital tillgång som representerar ägande av verkliga föremål som konst, videoklipp, musik och mer. NFT:er använder samma blockchain-teknik som driver kryptovalutor, men de är inte en valuta.

Av: Venessa Simonovski