Reglerna i utlänningslagen är ändrade

För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssaker och effektiv föreslog regeringen ändringar i utlänningslagen. Riksdagen röstade ja till regeringens förslag och den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Det finns inga övergångsbestämmelser vilket innebär att alla beslut som fattas den 20 juli 2021 eller senare baseras på̊ dem nya reglerna, oavsett när ansökan skickades in. 

Den här artikeln är en sammanfattning av de största förändringarna i lagstiftningen. För mer detaljerad information om hur en viss typ av tillstånd eller ansökan påverkas av lagändringarna hänvisas du till Migrationsverkets - alternativt Regeringens hemsida.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel 

Alla nya uppehållstillstånd blir
tidsbegränsade. De enda som kan få permanent uppehållstillstånd vid första prövningstillfället är kvotflyktingar. Det första tidsbegränsade tillståndet kan variera i längd, men vid förlängning är två års uppehållstillstånd huvudregel oavsett vilken typ av tillstånd det gäller. 

Nya särskilda krav för permanent uppehållstillstånd 

De nya kraven för att få permanent uppehållstillstånd innebär att man måste

  • uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd 
  • ha haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år 
  • kunna försörja sig själv (gäller den som har fyllt 18) 
  • leva ett skötsamt liv (gäller den som har fyllt 15 år). 

Varje sökande måste själv uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Det är alltså inte längre möjligt att få permanent uppehållstillstånd automatiskt därför att en familjemedlem får det. 

Förändringar i vem som omfattas av försörjningskrav för anhöriga 

Förändringarna innebär en ändring av vem som påverkas av försörjningskravet. Vissa nya grupper är undantagna från kravet att försörja sina anhöriga. Förändringarna innebär också att nya grupper omfattas av försörjningskravet. De nya reglerna om att varje person själv måste uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd innebär att familjemedlemmar i samma familj kan få permanent uppehållstillstånd vid olika tillfällen.Författare: Venessa Simonovski